Bosch Việt Nam tuyển dụng IT Software

Bosch Engineering and Business Solutions Vietnam (RBVH) là công ty 100% vốn của công ty Robert Bosch GmbH một trong những nhà cung cấp công nghệ và dịch vụ hàng đầu trên thế giới. Bosch Việt Nam cần tuyển dụng:

Embedded SW Test Engineer ( Transmission Control Unit)

Quyền lợi:

 • Lương tháng 13 và các chế độ thưởng hàng năm
 • Bảo hiểm nâng cao cho nhân viên và gia đình
 • Cơ hội du lịch và đào tạo ở nước ngoài

Mô tả công việc:

 • Chịu trách nhiệm quản lý tất cả các hoạt động thử nghiệm của một sản phẩm cụ thể về ô tô.
 • Xác định, kiểm tra và duy trì chiến lược của dự án
 • Xác định và duy trì kế hoạch của dự án test  (nội dung, lập kế hoạch và các nguồn lực).
 • Xác định các hoạt động thử nghiệm và chỉ định cho các nhà thiết kế thử nghiệm của nhóm dự án.
 • Kiểm tra xem thử nghiệm này có đi kèm với sự phát triển phần mềm trong tất cả các giai đoạn.
 • Huấn luyện các thành viên dự án về các khía cạnh chất lượng của các quy trình kỹ thuật.

Yêu cầu bắt buộc:

 • Trên 1-5 năm kinh nghiệm trong phát triển Embedded Software Development/Testing. 
 • Làm việc tốt với ngôn ngữ lập trình C.
 • Kiến thức về Microcontroller.
 • Biết về vòng đời phát triển SW
 • Có kỹ năng quản lý, làm việc nhóm
 • Biết đọc sơ đồ hardware
 • Tiếng Anh tốt (Nghe, Nói, Đọc và Viết)

Liên hệ: 

Telephone: (848).38128000

Email: career.RBVH@vn.bosch.com