Học viên Aptech› Lịch thi và bảo về đồ án

Lịch thi và bảo về đồ án


Lớp học Môn thi Ngày thi Giờ thi Phòng thi
ACCP1803 HTML (PRAC) 21/06/2018 18G30 ĐÀ NẴNG
ACCP1803 HTML (OBJ) 19/06/2018 18G30 ĐÀ NẴNG
ACCP1710 XML&JSON (OBJ) 25/05/2018 18G30 ĐÀ NẴNG
ACCP1701 WFC#-I (PRAC) 19/06/2018 18G30 SÀI GÒN
ACCP1701 AWSAD-II (OBJ) 08/05/2018 19G30 PARIS
ACCP1701 AWSAD-I (OBJ) 08/05/2018 18G30 PARIS
ACCP1708 JAVA-II (OBJ) 24/05/2018 8G30 ĐÀ NẴNG
ACCP1708 JAVA-II (PRAC) 26/05/2018 8G30 ĐÀ NẴNG
ACCP1607 DMA (OBJ) 12/05/2018 9G30 PARIS
ACCP1607 CC (OBJ) 12/05/2018 8G30 PARIS