LTV QUỐC TẾ ACCP

ACCP 2018 - Phiên bản đào tạo lập trình viên mới nhất

ACCP 2018 - Phiên bản đào tạo lập trình viên mới nhất

Là phiên bản đào tạo lập trình viên quốc tế mới nhất hiện nay, chương trình ACCP 2018 cập nhật những công nghệ mới nhất: Big Data, IoT, Cyber security, Cloud Computing, Ethical Hacking.

Xem chi tiết →

APEX - Chương trình lập trình chuyên sâu công nghệ JAVA/.NET

APEX - Chương trình lập trình chuyên sâu công nghệ JAVA/.NET

Aptech Program - (Aptech EXpress) - APEX một chương trình thiết kế đặc biệt dành riêng cho sinh viên CNTT, người đi làm muốn nâng cao CNTT trong chuyên môn công việc.

Xem chi tiết →

ITT - Đào tạo kỹ thuật viên quốc tế

ITT - Đào tạo kỹ thuật viên quốc tế

Chương trình Đào tạo Kỹ thuật viên Quốc tế ITT là chương trình Đào tạo Kỹ thuật viên Quốc tế của Aptech. Chương trình nhằm đáp ứng những nhu cầu thực tế của Việt Nam

Xem chi tiết →