Nguồn học lập trình miễn phí cho người mới bắt đầu

Bạn là sinh viên công nghệ thông tin hoặc người mới tìm hiểu về lập trình. Bạn mong muốn tự học thêm tại nhà nhưng không biết học ở đâu, nguồn nào chất lượng. Dưới đây là những tài nguyên miễn phí trong việc học viết code chất lượng tốt và thân thiện với người mới bắt đầu!

tai nguyen code mien phi

Dành cho HTML và CSS

Cho JavaScript

Các Library tuyệt vời dành cho người mới

  • Tạo art với JavaScript: P5 JS
  • Tạo một customized map với JavaScript: Leaflet
  • Tạo một virtual reality application với HTML: A-Frame
  • Tạo một JavaScript game: Phaser

Dành cho các ngôn ngữ lập trình và khái niệm khác

  • Trang web này có tất cả – từ HTML, CSS và JS cho đến các framework và ngôn ngữ lập trình khác. Nó có một định dạng hướng dẫn độc đáo REPL: Code Academy – đây sẽ là nơi mà tôi bắt đầu với việc học về lập trình.
  • Học một web framework –từ những dòng lệnh Python và Django cho đến HTML và CSS — tất cả được gói gọn chỉ trong một ngày học: Django Girls – Đây là trang hướng dẫn online khiến cho tôi có niềm đam mê với lập trình web
  • Hãy thử Ruby trực tiếp ngay trên trình duyệt của mình: Try Ruby
  • Github có rất nhiều series học về Git và GitHub trực tuyến trên web: Try Git

Theo TechTalk


098.778.2201