APEX - Chương trình lập trình chuyên sâu công nghệ JAVA/.NET

Giới thiệu chương trình

APEX là gì?

 • Aptech Program - (Aptech EXpress): Một chương trình thiết kế đặc biệt dành riêng cho sinh viên CNTT, người đi làm muốn nâng cao CNTT trong chuyên môn công việc.
 • Chương trình APEX tập trung đào tạo Kỹ sư phần mềm theo yêu cầu của ngành công nghiệp cũng như theo tiêu chuẩn đào tạo IT quốc tế.

Ưu thế mang lại từ APEX

 • Học 1 năm lấy bằng quốc tế "Enterprise Application Development Professional" do Aptech Ấn Độ cấp, có giá trị toàn cầu.
 • Chương trình học được cập nhật để phù hợp với sự phát triển công nghệ của thế giới.​​​​​​​

Nội dung chương trình

Chương trình học

Tham gia chương trình APEX, sinh viên được chọn học 1 trong 2 ngôn ngữ lập trình nổi tiếng: Java, .Net

APEX - JAVA

Học kỳTên môn học
IManaging Data using MySQL
Markup Language & JSON
Object Oriented Programming Concepts
Application Development Fundamentals-I
Application Development Fundamentals-II
Introduction to Cloud Computing
Optimize Web for Search Engines
Project (Java)
IIIntroduction to Web and Enterprise Applications
Web Component Development
Architecting Applications for the Web
Agile System Dev Life Cycle for Software Projects
Enterprise Application Development
Creating Services for the Web
Developing Mobile Applications using Android
Fundamentals of IoT
Project – JAVA EE

APEX - .NET

Học kỳTên môn học
IDatabase Management (SQL Server)
Markup Language & JSON
Object Oriented Programming Concepts
Application Programming (C#)
Windows Forms Programming
Introduction to Cloud Computing
Optimize Web for Search Engines
Project-.NET
IIWeb Application Development (ASP.NET MVC)
Enterprise Application Programming
Rich Internet Application Development
Agile System Dev Life Cycle for Software Projects
Developing Mobile Apps using Windows Phone
Fundamentals of IoT
Project-.NET

  apex 

  Bằng cấp chương trình

  bằng apex

  Học phí chương trình

  Thời gian học

  • Tổng thời gian: 1 năm (2 học kỳ).
  • 1 tuần 3 buổi: thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7 - sáng, tối.

  Học phí chương trình APEX

  • Đóng học phí 1 lần: 34.018.725 VNĐ và được hưởng các chế độ khuyến mãi liên quan.
  • Đóng học phí 2 lần (theo từng học kỳ), mỗi học kỳ cách nhau 6 tháng với số tiền: kỳ 1: 17.009.362 VNĐ, kỳ 2: 17.009.363 (tổng HP = 17.009.362 + 17.009.363 = 34.018.725 VNĐ) và được hưởng các chế độ khuyến mãi liên quan.
  • Đóng học phí 10 lần (theo từng tháng), mỗi lần cách nhau 1 tháng với số tiền: 3.650.000 VNĐ (tổng HP = 3.650.000 x 10 = 36.500.000 VNĐ).
  • Chỉ riêng tại APTECH SAIGON, phụ huynh và học viên hoàn toàn tự chủ đưa ra kế hoạch đóng học phí phù hợp, có lợi nhất với điều kiện gia đình.

  Ghi danh chương trình

  Tên khách hàng **
  Nhập tên của bạn
  Điện thoại **
  Nhập số điện thoại
  Số điện thoại chưa đúng
  Email **
  Nhập email
  Email chưa đúng

    (028) 3880.3888

  Lịch khai giảng

  ACCP

  Lập trình viên quốc tế Aptech

  Thời lượng: 2 năm

  Khai giảng: 26/03/2018


  ITT

  Kỹ thuật viên quốc tế Aptech

  Thời lượng: 6 tháng

  Khai giảng: 24/02/2018


  Lập trình Android

  Thời lượng: 128 giờ

  Khai giảng: 24/02/2018


  PHP

  Lập trình Web PHP

  Thời lượng: 168 giờ

  Khai giảng: 24/02/2018


  Digital Marketing

  Thời lượng: 48 giờ / 2 tháng

  Khai giảng: 24/02/2018


  PS

  Đồ họa Photoshop

  Thời lượng: 1 tháng

  Khai giảng: 24/02/2018


  AI

  Đồ họa Illustrator

  Thời lượng: 26 giờ

  Khai giảng: 24/02/2018