Urban Việt Nam tuyển dụng IT

Urban Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tuyển dụng và đào tạo IT nhằm đưa sang làm việc trong tổng công ty Urban Cporporation tại Kanagawa, Nhật Bản cần tuyển dụng kỹ sư It làm việc tại Việt Nam.

Nội dung công việc:

  • Quản lý Magento (quản lý hệ thống trang web)
  • Quản lý hàng tồn kho
  • Đối ứng khách hàng
  • Hỗ trợ giao hàng
  • Hỗ trợ quản lý chung hoạt đồng của Website e-jan.vn

Mức lương: Thoả thuận

Nơi làm việt: số 57-59, Hồ Tùng Mậu, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Thông tin liên hệ: 

Email: luongthuy@urban-vietnam.vn

Mobie: 0909260040 

Tel: 0828 3620 5060