Bài 1: Hướng dẫn JavaScript cơ bản cho người mới bắt đầu

Xin chào các bạn, có thể nói kể từ khi được giới thiệu vào năm 1995 đến nay, JavaScript vẫn không ngừng phát triển và được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu hành trình khám phá thế giới lập trình với ngôn ngữ JavaScript - một ngôn ngữ phía Client mạnh mẽ và phổ biến nhất trên thế giới web. Dù bạn có kinh nghiệm gì trong lập trình hay chưa, hãy cùng nhau tìm hiểu về các khái niệm cơ bản của JavaScript và cách sử dụng chúng để xây dựng những chương trình đơn giản.

Hướng dẫn JavaScript cơ bản cho người mới học

1. JavaScript là gì?

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình phía client, nghĩa là nó thường được chạy trực tiếp trong trình duyệt web của người dùng. JavaScript giúp tạo ra những trang web động, tương tác và thú vị hơn bằng cách thay đổi nội dung HTML và CSS.

2. Cú pháp cơ bản

Biến và kiểu dữ liệu

Trong JavaScript, chúng ta sử dụng từ khóa var, let, hoặc const để khai báo biến. Các kiểu dữ liệu cơ bản bao gồm số, chuỗi, và boolean.

let age = 25;

let name = "John";

let isStudent = true;

Hàm

Hàm là một khối mã thực hiện một tác vụ cụ thể. Chúng ta có thể định nghĩa hàm bằng từ khóa function.

function sayHello(name) {

  console.log("Hello, " + name + "!");

}

sayHello("Alice");

Điều kiện và vòng lặp

Điều kiện if, else if và else cho phép bạn thực hiện mã dựa trên điều kiện.

let age = 18;

if (age < 18) {

  console.log("Bạn chưa đủ tuổi.");

} else if (age >= 18 && age < 60) {

  console.log("Bạn đã đủ tuổi lao động.");

} else {

  console.log("Bạn đã nghỉ hưu.");

}

Vòng lặp for và while giúp lặp qua các phần tử trong mảng hoặc thực hiện một khối mã nhiều lần.

for (let i = 1; i <= 5; i++) {

  console.log("Số thứ " + i);

}

let count = 0;

while (count < 3) {

  console.log("Lặp lần thứ " + (count + 1));

  count++;

}

3. Tương tác với DOM

DOM (Document Object Model) là cách trình duyệt biểu diễn trang web dưới dạng cấu trúc cây. JavaScript cho phép bạn tương tác với các phần tử DOM để thay đổi nội dung và cấu trúc trang web.

let heading = document.querySelector("h1");

heading.textContent = "Chào mừng bạn đến với JavaScript!";

4. Xử lý sự kiện

JavaScript cho phép bạn đáp ứng với các sự kiện như nhấp chuột, nhập liệu và nhiều hơn nữa.

let button = document.querySelector("button");

button.addEventListener("click", function() {

  console.log("Bạn đã nhấp chuột vào nút!");

});

Như vậy, chúng ta đã có một cái nhìn tổng quan về JavaScript và các khái niệm cơ bản. Đừng ngần ngại bắt đầu viết mã và thực hành những gì bạn đã học. Hãy luôn tìm kiếm thêm tài liệu và ví dụ để nâng cao kỹ năng lập trình của mình. Chúc bạn may mắn!

Liên hệ để được tư vấn:
Hệ thống đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech - APTECH SAIGON
  Lầu 1, 102 Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
  0987782201 - 02838803888
  tuvan@aptechsaigon.edu.vn

Đăng ký tư vấn miễn phí

Họ tên **

Điện thoại **

Email **


098.778.2201
Chat Zalo