Hội thảo Building Advanced Single-Page Applications (SPA) using AngularJS

ACE_Angular JS Webinar - FB Post-01 (1) (1)

WORKSHOP: Building Advanced Single-Page Applications (SPA) using AngularJS

Khách mời là chuyên gia MCP, MCTP, ITIL và là Giảng viên có 19 năm kinh nghiệm đào tạo doanh nghiệp toàn cầu. Ông là chuyên gia .NET, Java và Open Source, đã làm việc tại nhiều tập đoàn CNTT.

Nội dung:

  • Các lợi thế của SPA (single page applications)
  • Vì sao nên dùng AngularJS để phát triển SPA?
  • Cách phát triển SPA bằng AngularJS
  • Các thử thách sẽ gặp phải
  • Sử dụng DOM
  • Routing
  • Caching
  • Data Binding
  • Module Loading…

Thời gian hội thảo sẽ bao gồm Q&A ở cuối buổi.

Link đăng ký: https://bit.ly/vn-angularjs


098.778.2201
Chat Zalo