Hoàng Quang Vinh

ACCP 2009
‘’Bạn cần dành thời gian tìm hiểu, học hỏi từ giảng viên và các bạn, các anh chị trong lớp thì sẽ rất nhanh hiểu và làm được bài.’’


098.778.2201
Chat Zalo